Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Lovci bobrůRevizorChlapi sobě

Zvýhodněné vstupné

Zvýhodněné vstupenky (vstupenky se slevou) pro děti, seniory a studenty lze uplatnit pouze na představení uváděná v divadle Studio DVA a na Malé scéně. Zakoupíte je on-line nebo v hlavní pokladně divadla Studio DVA

Držitele průkazů ZTP a ZTP/P prosíme, aby se pro uplatnění nároku na zvýhodněné vstupné obraceli přímo na obchodní oddělení divadla, tel. 273 139 147, obchodni@studiodva.cz.

Při nákupu na pokladně případný nárok na zvýhodněné vstupné, prosím, hlaste předem. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Hromadné objednávky vyřizuje obchodní oddělení divadla, tel. 273 139 147, obchodni@studiodva.cz.


DĚTI
DĚTSKOU VSTUPENKU lze získat na představení Malý princ, Saxana, Šíleně smutná princezna a muzikál Vánoční koleda.

Sleva 50 % na vstupném pro děti do 14 let (včetně) – nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla jakýmkoli platným dokladem s datem narození, např. žákovskou knížkou).

Platí pouze při souběžném nákupu min. 1 vstupenky za plnou cenu pro doprovod. Ke každé vstupence za plnou cenu je možné získat max. 4 dětské vstupenky (platí pro jeden nákup). Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou.

Dětskou vstupenku je možné uplatnit pouze na I., II. a III. kategorii. V případě, že u vstupu do divadla na představení nebude předložena zvýhodněná vstupenka s platným dokladem ověřujícím nárok na slevu, nebude divák vpuštěn do sálu. Slevy nelze kombinovat.


SENI
OŘI

Pro seniory celoročně poskytujeme slevu ve výši 50% ze vstupného. Zvýhodněné vstupné se vztahuje na muzikálová představení (Funny Girl, Saxana, Šíleně smutná princezna, Vánoční koleda) a odpolední činoherní produkce ve všedních dnech (neplatí pro veřejné generálky, speciální představení např. silvestrovské nebo sváteční a vyjmuty jsou inscenace Líbánky na Jadranu, Jezinky a bezinky, Lovci bobrů). Přehled odpoledních představení naleznete na tomto odkazu ODPOLEDNÍ MATINÉ.

Sleva je poskytována pro držitele Senior pasuseniory ve věku 65+ (nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla jakýmkoli platným dokladem, např. občanským průkazem ad.).

Slevu je možné uplatnit pouze na I., II. a III. kategorii. V případě, že u vstupu do divadla na představení nebude předložena zvýhodněná vstupenka s platným dokladem, ověřujícím nárok na slevu, nebude divák vpuštěn do sálu. Případný doprovod a všichni ostatní diváci hradí standardní vstupné. Slevy nelze kombinovat.

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu.


STUDENTI

Pro SŠ a VŠ studenty ve věku do 26 let (držitele studentského průkazu z příslušné školy nebo průkazu ISIC, IYTC a ALIVE) celoročně poskytujeme slevu ve výši 50% ze vstupného. Zvýhodněné vstupné se vztahuje na všechna odpolední představení ve všedních dnech (neplatí pro veřejné generálky, speciální představení např. silvestrovské nebo sváteční a vyjmuty jsou inscenace Líbánky na Jadranu, Jezinky a bezinky, Lovci bobrů). Jejich přehled naleznete zde.

Nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla studentským průkazem z příslušné školy nebo průkazem ISIC, IYTC a ALIVE.

Na jeden nákup je možné získat max. 6 zvýhodněných vstupenek. Slevu je možné uplatnit pouze na I., II. a III. kategorii. V případě, že u vstupu do divadla na představení nebude předložena každá zvýhodněná vstupenka s platným dokladem, ověřujícím nárok na slevu, nebude divák vpuštěn do sálu. Případný doprovod a všichni ostatní diváci hradí standardní vstupné. Slevy nelze kombinovat.


ZTP, ZTP-P včetně doprovodu
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P včetně doprovodu celoročně poskytujeme sleva ve výši 50% ze vstupného. Zvýhodněné vstupné se vztahuje na všechna odpolední představení ve všedních dnech (neplatí pro veřejné generálky, speciální představení např. silvestrovské nebo sváteční a vyjmuty jsou inscenace Líbánky na Jadranu, Jezinky a bezinky, Lovci bobrů a Vlaštovka). Jejich přehled naleznete zde.

Nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla platným průkazem ZTP a ZTP/P.

Na každý platný průkaz je možné získat jednu vstupenku na představení, v případě průkazu ZTP/P platí sleva na jednu vstupenku pro držitele průkazu a druhou pro jeho doprovod.

Slevu je možné uplatnit pouze na I., II. a III. kategorii. V případě, že u vstupu do divadla na představení nebude předložena každá zvýhodněná vstupenka s platným dokladem, ověřujícím nárok na slevu, nebude divák vpuštěn do sálu. Případný další doprovod a všichni ostatní diváci hradí standardní vstupné. Slevy nelze kombinovat.

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu.

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ
Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla Studio DVA (Václavské nám. 56, Praha 1) přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva tohoto prostoru je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek:

 • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
 • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
 • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze lóže č. 4 na balkóně (1. suterén vpravo), která je nejblíže únikovému schodišti do pasáže směrem k ulici Krakovská, prosím, nerezervujte si jiná místa v sále,
 • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
 • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení, kontaktujte pokladnu nebo obchodní oddělení,
 • příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, ke vstupu se používá provozní vchod, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla na úroveň balkónu a po skončení představení ven, toto je možné jen přenesením přes dlouhé schodiště,
 • dveře do lóže mají šířku pouze 70 cm, pokud nebude mít osoba s omezenou schopností pohybu vlastní vyhovující vozík, je povinna využít stanovený invalidní vozík, který je pro tyto případy k dispozici v divadle (menší rozměr a nižší hmotnost), již před vstupem do prostorů divadla,
 • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází na dámském WC na balkóně (1. suterén), upozorňujeme ale, že není kompletně vybavené (např. chybí otvírání zámku z venkovní strany, madlo na dveřích a zvonek pro přivolání pomoci).

Prostory k prohlédnutí zde. Plánek sálu zde.

Malá scéna

 • Návštěva Malé scény je pro osoby s omezenou schopností pohybu momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení,
  • v divadle je k dispozici výtah. Osoba s omezenou schopností pohybu se nahlásí nejpozději 30 min před začátkem představení hledištnímu personálu, který ho doprovodí k výtahu. Elektrický vozík je povolený.

Letní scéna Vyšehrad

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a přírodního amfiteátru Letní scény Vyšehrad závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva Letní scény Vyšehrad je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • na Letní scénu může být umožněn pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit hledištnímu personálu, ke vstupu se používá provozní vchod (příjezd ul. Vratislavova, bližší informace podá pokladna nebo obchodní oddělení),
  • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze vyhrazené místo u 1. řady vpravo,
  • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází mimo areál Letní scény v blízkosti baziliky sv. Petra a Pavla.

Letní scéna Výstaviště Holešovice

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Vzhledem k přírodnímu charakteru Letní scény Výstaviště Holešovice, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
  • místa pro vozíčkáře jsou určena na úrovni 6. – 7. řady. Na žádost je umístěna nájezdová rampa,
  • sociální zařízení pro diváky, které se nachází mimo areál letní scény, nemá vybudován bezbariérový přístup.

Letní scéna Vítězná

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Vzhledem k přírodnímu charakteru Letní scény Vítězná, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
  • místa pro vozíčkáře jsou určena na úrovni 6. – 7. řady
  • sociální zařízení pro diváky, které se nachází v areálu letní scény, nemá vybudován bezbariérový přístup.

Letní scéna Tvrz Divice (kompletní znění návštěvního řádu Tvrze Divice)

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky Tvrz Divice a jejího závažné, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
  • příchod do areálu tvrze je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
  • místa pro vozíčkáře jsou určena na úrovni 6. – 7. řady (u stromu),
  • využitelné sociálního zařízení v areálu tvrze je velmi omezené, vzhledem k tomu, že není vybudován bezbariérový přístup. 

Nejbližší představení

So. 25. 5. - Studio DVA divadlo

Šíleně smutná princezna

18:00

So. 25. 5. - Skrýšov

Jazz u Rodena

18:00

So. 25. 5. - Malá scéna

Vše o ženách

19:30

vyprodáno
Ne. 26. 5. - Studio DVA divadlo

4 sestry

15:00

Ne. 26. 5. - Malá scéna

Otevřené manželství

15:30

Program

Repertoár

4 sestryPatrik Hartl BeckhamPetr Zelenka Bez rouchaMichael Frayn BiletářkaArnošt Goldflam Brouk v hlavěGeorges Feydeau CELEBRITYOndřej Sokol DuetyPeter Quilter Funny GirlJ. Styne, B. Merrill, I. Lennart, M. Lennart Holky jako květElaine Murphy Hovory o štěstí mezi čtyřma očimaPatrik Hartl Chlapi soběFrank Pinkus, Kay Kruppa Jezinky a bezinkyJoseph Kesselring JudyPeter Quilter LedňáčekWilliam Douglas Home LežFlorian Zeller Líbánky na JadranuPatrik Hartl Lovci bobrůPatrik Hartl Malý princna motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho Mě nezadusíšMichaela Gübelová Milostné dopisyAlbert Ramsdell Gurney MiseryWilliam Goldman Noční spojeViliam Klimáček O láscePhilippe Claudel Odpočívej ve svém pokojiDavid Lindsay-Abaire Oscar pro EmilyFolker Bohnet, Alexander Alexy Otevřené manželstvíDario Fo, Franca Rame PitevnaDavid Drábek Poprask na laguněCarlo Goldoni RevizorNikolaj Vasiljevič Gogol RokenrolMiroslav Hanuš SaxanaM. Macourek, H. Franková, V. Vorlíček Sex pro pokročiléMichele Riml Sex pro pokročilé 2 aneb Vzhůru do divočinyMichele Riml Starci na chmeluBlažek, Rychman, Bažant, Malásek, Hála Šíleně smutná princeznaFrantišek Vlček, Bořivoj Zeman Štíři z únoraMiroslav Krobot, Marika Šoposká Tři grácie z umakartuMichaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová Vánoční koledana motivy Charlese Dickense VěraPetr Zelenka VlaštovkaGuillem Clua Vše o mužíchMiro Gavran Vše o ženáchMiro Gavran VysavačPatrik Hartl Vzpomínky zůstanouBernard Slade

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2024 © Studio DVA divadlo