Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

BeckhamŽeny přežijíMadame Rubinstein

Jak se dělá divadlo

ANEB CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU

DSC0190

PLÁN DIVADELNÍCH DÍLEN 2022/2023 

Divadlo Studio DVA pro Vás v následující divadelní sezóně 2022/2023 opět připravilo ucelený kulturně-vzdělávací koncept devíti divadelních dílen zaměřených na dílčí oblasti divadelní tvorby. Divadelní dílny se budou odehrávat v unikátních prostorách Malé scény divadla Studio DVA a jsou určeny pro děti ve věku od 12 do 16 let (maximální kapacita jedné divadelní dílny je 16 osob).

Seznámení s některými divadelními profesemi. Rozvíjení tvořivosti a fantazie, snaha o vyjádření skrze slova a pohyb. Učení přirozenému projevu v prostoru za sebe i za postavu. Osvojení správného používání hlasu a rozvinutí jeho potenciálu. Trénink nezbytné komunikace s partnerem a tvorby ve skupině. Získání komplexní představy o tom, co vše divadelní práce zahrnuje a jaké nároky klade na člověka. A v neposlední řadě – schopnost vnímat a analyzovat divadelní produkci jako divák zkušený a znalý. O tom všem bude naše společná několikaměsíční práce.

Celou sérií divadelních dílen bude provázet jako hlavní lektorka herečka a režisérka Denisa Agarski. Každá z dílen bude navíc obohacena speciálním hostem, profesionálem z oblasti divadelní tvorby.

 

1. ZÁKLADNÍ PILÍŘE DIVADLA
Kdo? Kde? Co? Jak? Odhalování skrytých tajů vzniku divadelní inscenace a fungování divadla.

2. JEVIŠTNÍ POHYB
Tělo by mělo být pro herce stejně zdatným vyjadřovacím nástrojem jako jeho hlas. Společně se toho pokusíme docílit. Osvojíte si základní principy pohybu a existence na jevišti a rozšíříte si možnosti svého neverbálního hereckého projevu.

3. HLASOVÁ DÍLNA
Hlas je nedílnou součástí hercova projevu. Aby ho mohl herec naplno využít, potřebuje ho nejen technicky ovládat, ale i znát zákonitosti jazyka. Čistá a přesná dikce pomáhá herci ve ztvárnění textu. K tomu nám budou pomáhat rozmanité texty a hlasová cvičení.

4. INTERPRETACE TEXTU
Hercova práce s textem – to je víc než jen zvýraznění vlastních replik! Vyzkoušíme si, jak z dramatického textu vytěžit maximum podnětů pro hereckou práci a jak text převést do mluvního projevu. 

5. HEREC A DRAMATICKÁ SITUACE
Dramatická situace – základní stavební jednotka každého dramatu. Čím se vyznačuje? Jak ovlivňuje hereckou postavu? A jak ji vystavět ve své autorské tvorbě, aby byla dostatečně nosná? Vše si vyzkoušíte v praxi. Stanete se herci, režiséry a dramaturgy v jedné osobě.

6. SCÉNOGRAFIE
Práce s prostředím a jeho podíl na vytváření atmosféry. Návaznost scénografie na jednotlivé herecké postavy a její přínos pro budování dramatických situací. Vstupte do různých prostředí pomocí vaší představivosti a zkuste je rozehrát. Začněte o jednotlivých složkách divadla přemýšlet v souvislostech, naučte se formulovat své vize a kolektivně je zrealizovat.

7. KOSTÝM
Kostým je významným partnerem herce. Dozvíte se něco o procesu jeho vzniku, budete se zabývat tím, jak charakterizovat jevištní postavu a na vlastní kůži si tím vyzkoušíte práci kostýmního výtvarníka. Budete tak moci jednak uplatnit svou kreativitu a jednak zažijete divadlo jako komplexní umělecké dílo skládající se z více složek.

8. HUDBA A TANEC
Nejen slovy je tvořen jevištní tvar. Součástí scénického projevu bývá i hudba a tanec. Propojují se či působí samostatně. Mimo jiné si vyzkoušíme na kolik jsou schopny přenášet i emoci nebo posouvat děj.

9. RESUMÉ
V této divadelní dílně zhodnotíte veškeré schopnosti, dovednosti a informace získané během předchozích setkání. Shrneme je a pokusíme se je i propojit.

 

TERMÍNY:

• sobota 24. září 2022 (9-12 hod) a neděle 25. září 2022 (9-12 hod)
• sobota 8. října 2022 (9-12 hod) a neděle 9. října 2022 (9-12 hod)
• sobota 5. listopadu 2022 (9-12 hod) a neděle 6. listopadu 2022 (9-12 hod)
• sobota 3. prosince 2022 (9-12 hod) a neděle 4. prosince 2022 (9-12 hod)
• sobota 14. ledna 2023 (9-12 hod) a neděle 15. ledna 2023 (9-12 hod)
• sobota 18. února 2023 (9-12 hod) a neděle 19. února 2023 (9-12 hod)
• sobota 25. března 2023 (9-12 hod) a neděle 26. března 2023 (9-12 hod)
• sobota 15. dubna 2023 (9-12 hod) a neděle 16. dubna 2023 (9-12 hod)
• sobota 13. května 2023 (9-12 hod) a neděle 14. května 2023 (9-12 hod)

JAK SE DĚLÁ DIVADLO

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za jednotlivé dílny je 1 200,- Kč. (Při zakoupení 3 a více dílen získáte slevu 25%.) 

Při výběru uchazečů budou upřednostněni zájemci o celou sérii dílen. Zájemcům o jednotlivé dílny jsou nabízena místa pouze při nevyčerpání kapacity.

 

kontakt: Eva Kočiříková, tel.  737 179 964, eva.kocirikova@studiodva.cz

V případě zájmu o divadelní dílny, prosíme, o vyplnění přihlášky a zaslání na e-mail: eva.kocirikova@studiodva.cz.

PŘIHLÁŠKA_Jak se dělá divadlo_2022/2023


LEKTOŘI:

 • Denisa Agarski – hlavní lektor (obor: herectví, režie)
 • Kateřina Baranowska – hostující lektor (obor: scénografie, režie)
 • Petra Jaškówová – hostující lektor (obor: herectví, pohybové divadlo)
 • Vít Herzina – hostující lektor (obor: herectví)
 • Eva Spoustová – hostující lektor (obor: herectví, hlas a mluva)
 • Linda Fikar Stránská – hostující lektor (obor: herectví, tanec, choreografie)
 • Linda Ladová – autorka koncepce cyklu divadelních dílen „Jak se dělá divadlo“ v divadle Studio DVA

DENISA AGARSKI:

• Hlavní lektor celého cyklu divadelních dílen „Jak se dělá divadlo“ (obor: herectví, režie)
• Absolventka DAMU – obor herectví na katedře ALD
• Již na DAMU v angažmá v Dejvickém divadle (např. Oblomov, Večer tříkrálový, Revizor). Roku 2003 odchází na volnou nohu a hostuje na pražských i mimopražských scénách (divadlo ABC, divadlo Pod Palmovkou, Kladenské divadlo …). Příležitostně režíruje (např. divadlo Lampion Kladno) nebo se věnuje dramaturgii (divadlo Minor).
• V letech 2009-2014 působí jako pedagog na konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, kde vyučuje předměty herectví, muzikál, hlasová příprava a režíruje absolventské představení (Divadlo Broadway – Chorus line).
• Lektorské činnosti v oboru herectví se věnuje od roku 1998 do dnes. (Postupně spolupracovala např. s DDS Prahy 5, Ateliérem Švandova divadla, s divadlem Radar nebo vedla semináře na amatérských divadelních přehlídkách).

KATEŘINA BARANOWSKA:

• Hostující lektor (obor: scénografie, režie)
• Absolventka DAMU, katedra alternativního a loutkového divadla, obor scénografie
• 15 let pracuje jako scénografka a kostýmní výtvarnice, na kontě má desítky divadelních výprav (např. Městská divadla pražská, Divadlo A. Dvořáka Příbram, divadlo Pardubice), spolupracovala s filmem i televizí.
• Režíruje inscenace zaměřené na mladého a dětského diváka (Divadlo rozmanitostí Most, Divadlo A. Dvořáka Příbram).
• Dlouhodobě spolupracuje s NIPOS Artama jako lektor a porotce na amatérských divadelních přehlídkách, případně jako lektor divadelních seminářů.

PETRA JAŠKÓWOVÁ:

• Hostující lektor (obor: herectví, pohybové divadlo)
• Absolventka Vyšší odborné školy herecké – obor herectví a moderování
• Po absolutoriu hostování v některých pražských divadlech (např. Švandovo divadlo, divadlo NoD, A Studio Rubín)
• Autorka koncepce Ateliéru ve Švandově divadle, který v jeho zrodu aktivně vedla i lektorovala

VÍT HERZINA:

• Hostující lektor (obor: herectví)
• Absolvent JAMU – obor činoherní herectví
• Od roku 2000 ve stálém angažmá v Městském divadle v Mostě
• Má na svém kontě více než sto rolí nejrůznějšího rozsahu i charakteru
• Od roku 2009 každoroční pedagogická činnost na letním dětském táboře, kde působí jako programový vedoucí

LINDA FIKAR STRÁNSKÁ:

 • Hostující lektor (obor: herectví, tanec, choreografie)
 • Absolventka Divadelní fakulty JAMU – obor Muzikálové herectví
 • Vystudovala Choreografii na Taneční katedře HAMU
 • Od roku 1994 pusobí na poli hudebního tanečního a muzikálového divadla
 • Ztvárnila řadu rolí v muzikálech (Jesus Christ Superstar, Zpívání v dešti, Hello Dolly!, Noc na Karlštejně, Starci na Chmelu aj.)
 • Byla v hereckém angažmá v Hudebním divadle v Karlíně
 • Jako choreografka spolupracuje na pohybových složkách inscenací s divadly napříč ČR. Vytvořila vlastní autorské taneční projekty (Tanec Praha).
 • Již pátým rokem spolupracuje Dětským Studiem s.r.o. jako lektor, choreograf a režisér

EVA SPOUSTOVÁ:

 • Hostující lektor (obor: herectví, hlasové disciplíny)
 • Absolventka DAMU – obor loutkoherectví
 • 2012 – dosud: pedagog na katedře ALD DAMU – předmět Jevištní mluva, Inscenační tvorba
 • 2006-2012: pedagog na katedře činoherního divadla DAMU – předmět Jevištní mluva
 • 2013 – dosud: speciální tréninkový komunikační a sebeprezentační program pro mezinárodní společnost Accor – Actor on Stage

LINDA LADOVÁ:

• Autorka koncepce cyklu divadelních dílen „Jak se dělá divadlo“ ve Studiu DVA
• Absolventka DAMU – obor dramatická výchova a absolventka Budilovy divadelní školy, zabývající se pohybovou metodou Jacquese Lecoqua
• Věnuje se divadelní produkci a lektorování (v minulosti spolupráce s Divadlem Na zábradlí, Divadlem v Dlouhé, Divadlem v Řeznické).
• V divadle Studio DVA vytvořila již několik tematicky strukturovaných divadelních workshopů podle literární předlohy určené dětem. Některé z nich byly navíc vytvořeny s návazností na představení z repertoáru divadla.

 

Nejbližší představení

So. 3. 12. - Studio DVA divadlo

Revizor

14:00

17:30

vyprodáno
18:00

vyprodáno
19:00

So. 3. 12. - Malá scéna

Riaditel’ky zemegule

19:30

Program

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena půl hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2022 © Studio DVA divadlo