Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Lovci bobrůVěraBiletářka

Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a  přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Změna programu vyhrazena.
 • Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na akci (představení, koncert).
 • Divák má právo na zaslání upozornění s připomínkou expirace doby rezervace, s připomínkou data a místa konání akce, na kterou má vstupenku a na aktuální informace v případě změny představení, to vše buď formou sms nebo e-mailu.
 • V případě, že služba, která byla dočasně nedostupná z kapacitních důvodů, je opět dostupná, má právo divák získat informace (aktivace služby Hlídací pes).
 • Divák má právo dostávat bezplatně informace o dalších akcích divadla Studio DVA, a to formou newsletteru.
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
 • Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
 • Při změně představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů obchodního oddělení divadla.
 • Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení divadla.
 • V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději 2 měsíce od původního data představení.
 • Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Případný nárok na zvýhodněné vstupné, prosím, hlaste předem.  Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.
 • Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla Studio DVA na adrese Václavské nám. 56, Praha 1, přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva divadla je momentálně možná jen za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.
 • Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.
 • Rezervace je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny.V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace možná na 2 dny, nejpozději však do dne před akcí. V den konání akce rezervace možná není.
 • Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí na pokladně divadla je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.
 • Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Opakovaným nevyzvedáváním rezervací / neuhrazením zakázek (třikrát a více) a při podezření na přeprodej vstupenek, si pořadatel vyhrazuje právo takové rezervace/zakázky bez upozornění zrušit.
 • Každý divák má právo v jednom okamžiku mít max. 5 otevřených zakázek čekajících na uhrazení plat. kartou či převodem z každé jedné e-mailové adresy či každé jedné IP adresy. V případě nedodržení této podmínky si pořadatel vyhrazuje právo takové zakázky bez upozornění rušit.
 • V den konání představení bohužel nemůžeme akceptovat e-mailové objednávky.
 • Obchodní podmínky jsou platné pro všechny scény provozované společností Studio DVA, s.r.o.. Případná doplnění pro letní scény jsou uvedena samostatně.
 • V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

Letní scéna Vyšehrad, doplňující obchodní podmínky

 • Představení začínají ve 20 hodin. Do areálu je vstup umožněn vždy 30 minut před začátkem představení/koncertu.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení zaniká nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 • Pokladna na Letní scéně otevřena vždy v den konání představení od 17:30 do 20:00 hod.
 • Předprodej na Letní scénu v pokladnách divadla Studio DVA a ve vybraných předprodejích.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané. V případě deštivého počasí se lavičky neopatřují sedáky. V případě chladného počasí je možné si zapůjčit deku za poplatek 20 Kč. (Při dešti se deky nepůjčují.)
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit v obchodním oddělení divadla nebo v následujících dnech přímo v pokladnách divadla. Vstupné se nevrací. Garantujeme, že i v případě zrušení (v jakoukoliv dobu) diváci představení uvidí v náhradním termínu. (V případě hostujících souborů se vstupenky vyměňují na představení v produkci divadla Studio DVA.)
 • V případě zrušení koncertů – bude-li produkce zahájena, se vstupné nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení či koncertu do náhradních prostor.
 • Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V celém areálu je zcela zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a přírodního amfiteátru závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. Návštěva Letní scény Vyšehrad je momentálně možná jen za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.

Letní scéna Výstaviště Holešovice, doplňující obchodní podmínky

 • Začátky produkcí naleznete na vstupence či webových stránkách. Do areálu je vstup umožněn vždy 60 minut před začátkem představení/koncertu.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení zaniká nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 • Pokladna na letní scéně otevřena vždy v den konání představení od 17:30 hod. až do začátku představení.
 • Předprodej na letní scénu na webových stránkách či v pokladnách divadla Studio DVA a ve vybraných předprodejích.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané. V případě chladného počasí je možné si zapůjčit deku za poplatek 20 Kč. (Při dešti se deky nepůjčují.)
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit v obchodním oddělení divadla nebo v následujících dnech přímo v pokladnách divadla. Vstupné se nevrací. Garantujeme, že i v případě zrušení (v jakoukoliv dobu) diváci představení uvidí v náhradním termínu. (V případě hostujících souborů se vstupenky vyměňují na představení v produkci divadla Studio DVA.)
 • V případě zrušení koncertů, bude-li produkce zahájena, se vstupné nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech (velmi nepříznivé počasí) může rozhodnout o přesunutí představení či koncertu do náhradních prostor.Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V celém areálu je zcela zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Prostor je přizpůsoben návštěvě osob s omezenou možností pohybu. Návštěva Letní scény Výstaviště Holešovice je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.

Letní scéna Tvrz Divice, doplňující obchodní podmínky

 • Představení začínají ve 20 hodin. Do Panské zahrady je vstup umožněn v 17 hodin, do areálu tvrze v 18 hodin.
 • Pokladna na Letní scéně Tvrz Divice je otevřena vždy v den konání představení od 18:00 do 20:00 hod.
 • Předprodej na Letní scénu probíhá nejen v pokladnách divadla Studio DVA, ale také na www.tvrzdivice.cz a v Ateliéru č.p. 9
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané.
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit Letní scény Tvrze Divice a divadla v obchodním oddělení divadla. Vstupné se nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a okolí tvrze závažné, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. 
 • Návštěva Letní scény Výstaviště Holešovice je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu Letní scény Tvrz Divice.
 • Do areálu je zakázán vstup se psy.

Květinové workshopy Tvrz Divice, doplňující obchodní podmínky

 • Místo na workshopu je třeba rezervovat předem, tj. uplatněním zakoupeného poukazu nebo zakoupením on-line
 • Počet účastníků je 10 osob. Workshop je pro dospělé osoby, účast bez doprovodu.
 • Na místo konání není možný vstup se psy.
 • Více informací, termíny, nákup vstupenek a obchodní podmínky najdete na www.tvrzdivice.cz

Informace o zpracování osobních údajů (Informační memorandum) společnosti Studio DVA, s.r.o. naleznete ZDE.

Poslední aktualizace: 14. 8. 2023

Nejbližší představení

17:00

vyprodáno
Pá. 23. 2. - Studio DVA divadlo

Jezinky a bezinky

19:00

vyprodáno
Pá. 23. 2. - Malá scéna

Biletářka

19:30

So. 24. 2. - Studio DVA divadlo

Šíleně smutná princezna

14:00

17:30

vyprodáno
Program

Repertoár

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2024 © Studio DVA divadlo