Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

MiseryStarci na chmeluVše o mužích

Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Změna programu vyhrazena.
 • Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na akci (představení, koncert) za podmínky splnění pravidel návštěvního řádu. V této souvislosti se konstatuje, že s ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti vzhledem k charakteru objektů zejména letních scén divadla není vstup na představení povolen dětem mladším 4 let. Starší děti do 15 let se smí akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Divák má právo na zaslání upozornění s připomínkou expirace doby rezervace, s připomínkou data a místa konání akce, na kterou má vstupenku a na aktuální informace v případě změny představení, to vše buď formou sms nebo e-mailu.
 • V případě, že služba, která byla dočasně nedostupná z kapacitních důvodů, je opět dostupná, má právo divák získat informace (aktivace služby Hlídací pes).
 • Divák má právo dostávat bezplatně informace o dalších akcích divadla Studio DVA, a to formou newsletteru.
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
 • Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla.
 • Při změně představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů obchodního oddělení divadla.
 • Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení divadla.
 • V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději 2 měsíce od původního data představení.
 • Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Případný nárok na zvýhodněné vstupné, prosím, hlaste předem.  Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.
 • Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla Studio DVA na adrese Václavské nám. 56, Praha 1, přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva divadla je momentálně možná jen za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.
 • Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.
 • Rezervace je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny. V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace možná na 2 dny, nejpozději však do dne před akcí. V den konání akce rezervace možná není.
 • Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí na pokladně divadla je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.
 • Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Opakovaným nevyzvedáváním rezervací / neuhrazením zakázek (třikrát a více) a při podezření na přeprodej vstupenek, si pořadatel vyhrazuje právo takové rezervace/zakázky bez upozornění zrušit.
 • Každý divák má právo v jednom okamžiku mít max. 5 otevřených zakázek čekajících na uhrazení plat. kartou či převodem z každé jedné e-mailové adresy či každé jedné IP adresy. V případě nedodržení této podmínky si pořadatel vyhrazuje právo takové zakázky bez upozornění rušit.
 • V den konání představení bohužel nemůžeme akceptovat e-mailové objednávky.
 • Obchodní podmínky jsou platné pro všechny scény provozované společností Studio DVA, s.r.o.. Případná doplnění pro letní scény jsou uvedena samostatně.
 • V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

Letní scéna Vyšehrad, doplňující obchodní podmínky

 • Začátky produkcí naleznete na vstupence či webových stránkách divadla. Do areálu je vstup umožněn vždy 30 minut před začátkem představení/koncertu.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku akce zaniká nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 • Pokladna na letní scéně otevřena vždy v den konání akce od 17:30 hod. až do jejího začátku.
 • Předprodej na letní scénu v pokladnách divadla Studio DVA a ve vybraných předprodejích.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané. V případě deštivého počasí se lavičky neopatřují sedáky. V případě chladného počasí je možné si zapůjčit deku za poplatek 20 Kč. (Při dešti se deky nepůjčují.)
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit v obchodním oddělení divadla nebo v následujících dnech přímo v pokladnách divadla. Vstupné se nevrací. Garantujeme, že i v případě zrušení (v jakoukoliv dobu) diváci představení uvidí v náhradním termínu. (V případě hostujících souborů se vstupenky vyměňují na představení v produkci divadla Studio DVA.)
 • V případě zrušení koncertů – bude-li produkce zahájena, se vstupné nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení či koncertu do náhradních prostor.
 • Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V celém areálu je zcela zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a přírodního amfiteátru závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. Návštěva Letní scény Vyšehrad je momentálně možná jen za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.

Letní scéna Výstaviště Holešovice, doplňující obchodní podmínky

 • Začátky produkcí naleznete na vstupence či webových stránkách divadla. Do areálu je vstup umožněn vždy 60 minut před začátkem představení/koncertu.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku akce zaniká nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 • Pokladna na letní scéně otevřena vždy v den konání akce od 17:30 hod. až do jejího začátku.
 • Předprodej na letní scénu na webových stránkách či v pokladnách divadla Studio DVA a ve vybraných předprodejích.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané. V případě chladného počasí je možné si zapůjčit deku za poplatek 20 Kč. (Při dešti se deky nepůjčují.)
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit v obchodním oddělení divadla nebo v následujících dnech přímo v pokladnách divadla. Vstupné se nevrací. Garantujeme, že i v případě zrušení (v jakoukoliv dobu) diváci představení uvidí v náhradním termínu. (V případě hostujících souborů se vstupenky vyměňují na představení v produkci divadla Studio DVA.)
 • V případě zrušení koncertů, bude-li produkce zahájena, se vstupné nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech (velmi nepříznivé počasí) může rozhodnout o přesunutí představení či koncertu do náhradních prostor. Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V celém areálu je zcela zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Prostor je přizpůsoben návštěvě osob s omezenou možností pohybu. Návštěva Letní scény Výstaviště Holešovice je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.

Letní scéna Vítězná, doplňující obchodní podmínky

 • Začátky produkcí naleznete na vstupence či webových stránkách. Do areálu je vstup umožněn v 18:00 hodin.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku akce zaniká nárok na konkrétní místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 • Pokladna na letní scéně otevřena vždy v den konání akce od 18:00 hod. až do jejího začátku.
 • Předprodej na letní scénu na webových stránkách či v pokladnách divadla Studio DVA a ve vybraných předprodejích.
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané. V případě chladného počasí je možné si zapůjčit deku za poplatek 20 Kč. (Při dešti se deky nepůjčují.)
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit v obchodním oddělení divadla nebo v následujících dnech přímo v pokladnách divadla. Vstupné se nevrací. Garantujeme, že i v případě zrušení (v jakoukoliv dobu) diváci představení uvidí v náhradním termínu. (V případě hostujících souborů se vstupenky vyměňují na představení v produkci divadla Studio DVA.)
 • V případě zrušení koncertů, bude-li produkce zahájena, se vstupné nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech (velmi nepříznivé počasí) může rozhodnout o přesunutí představení či koncertu do náhradních prostor. Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • Do areálu letní scény je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V celém areálu je zcela zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret.
 • Prostor je přizpůsoben návštěvě osob s omezenou možností pohybu. Návštěva Letní scény Vítězná je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu.

Tvrz Divice, doplňující obchodní podmínky

 • Začátky akcí naleznete na vstupence či webových stránkách divadla. Časy otevření areálu tvrze a zahrady se mohou lišit, přesné informace obdrží diváci vždy předem e-mailem. 
 • Předprodej na akce konané na Tvrzi Divice probíhá nejen v pokladnách divadla Studio DVA, ale také na www.tvrzdivice.cz a v Ateliéru č.p. 9.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a okolí tvrze závažné, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. 
 • Návštěva Tvrze Divice je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu Tvrze Divice.
 • Do areálu je zakázán vstup se psy.

Letní scéna Tvrz Divice, doplňující obchodní podmínky

 • V den konání představení a koncertů je do Panské zahrady vstup umožněn v 17:00 hodin, do areálu tvrze v 18:00 hodin. Začátek představení je pak uveden na vstupence. 
 • Pokladna na letní scéně je otevřena vždy v den konání představení od 18:00 do 20:00 hod.
 • Předprodej na Letní scénu probíhá nejen v pokladnách divadla Studio DVA, ale také na www.tvrzdivice.cz a v Ateliéru č.p. 9
 • Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté a diváci dostávají v případě deště pláštěnky. Používat deštníky během představení je zakázané.
 • Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 • V případě zrušení představení z důvodu velmi nepříznivého počasí se vstupenky vyměňují na náhradní termín dle vlastního výběru a volných kapacit Letní scény Tvrze Divice a divadla v obchodním oddělení divadla. Vstupné se nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo, že ve výjimečných případech velmi nepříznivého počasí může rozhodnout o přesunutí představení do náhradních prostor.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a okolí tvrze závažné, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. 
 • Návštěva Letní scény Tvrz Divice je možná za dodržení organizačních podmínek uvedených v Návštěvním řádu Tvrze Divice.
 • Do areálu je zakázán vstup se psy.

Květinové workshopy Tvrz Divice, doplňující obchodní podmínky

 • Místo na workshopu je třeba rezervovat předem, tj. uplatněním zakoupeného poukazu nebo zakoupením on-line
 • Počet účastníků je 10 osob. Workshop je pro dospělé osoby, účast bez doprovodu.
 • Na místo konání není možný vstup se psy.
 • Více informací, termíny, nákup vstupenek a obchodní podmínky najdete na www.tvrzdivice.cz

Informace o zpracování osobních údajů (Informační memorandum) společnosti Studio DVA, s.r.o. naleznete ZDE.

Poslední aktualizace: 22. 4. 2024

 

Nejbližší představení

Čt. 25. 7. - Letní scéna Tvrz Divice

4 sestry

20:00

Čt. 25. 7. - Letní scéna Vyšehrad

Starci na chmelu

20:00

vyprodáno
Pá. 26. 7. - Letní scéna Vyšehrad

Vše o mužích

20:00

Pá. 26. 7. - Letní scéna Tvrz Divice

Starci na chmelu

20:00

So. 27. 7. - Letní scéna Tvrz Divice

Starci na chmelu

20:00

Program

Repertoár

4 sestryPatrik Hartl BeckhamPetr Zelenka Bez rouchaMichael Frayn BiletářkaArnošt Goldflam Brouk v hlavěGeorges Feydeau CELEBRITYOndřej Sokol DuetyPeter Quilter Funny GirlJ. Styne, B. Merrill, I. Lennart, M. Lennart Holky jako květElaine Murphy Hovory o štěstí mezi čtyřma očimaPatrik Hartl Chlapi soběFrank Pinkus, Kay Kruppa Jezinky a bezinkyJoseph Kesselring JudyPeter Quilter LedňáčekWilliam Douglas Home LežFlorian Zeller Líbánky na JadranuPatrik Hartl Lovci bobrůPatrik Hartl Malý princna motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho Mě nezadusíšMichaela Gübelová Milostné dopisyAlbert Ramsdell Gurney MiseryWilliam Goldman Noční spojeViliam Klimáček O láscePhilippe Claudel Odpočívej ve svém pokojiDavid Lindsay-Abaire Oscar pro EmilyFolker Bohnet, Alexander Alexy Otevřené manželstvíDario Fo, Franca Rame PitevnaDavid Drábek Poprask na laguněCarlo Goldoni RevizorNikolaj Vasiljevič Gogol RokenrolMiroslav Hanuš SaxanaM. Macourek, H. Franková, V. Vorlíček Sex pro pokročiléMichele Riml Sex pro pokročilé 2 aneb Vzhůru do divočinyMichele Riml Starci na chmeluBlažek, Rychman, Bažant, Malásek, Hála Šíleně smutná princeznaFrantišek Vlček, Bořivoj Zeman Štíři z únoraMiroslav Krobot, Marika Šoposká Tři grácie z umakartuMichaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová Vánoční koledana motivy Charlese Dickense VlaštovkaGuillem Clua Vše o mužíchMiro Gavran Vše o ženáchMiro Gavran VysavačPatrik Hartl Vzpomínky zůstanouBernard Slade

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2024 © Studio DVA divadlo